Najväčšie záhady na svete!!!

Vítajte na mojej stránke o záhadach!!!

Vítaj

Dik,že si nás navštívil

Fóbia

Existuje viacero druchov fóbii (strach z niečoho).V 1. časti textu dávam príklady fóbii a v 2. píšem niečo o tom.Ja mám VEĽKÝ strach zo psov.

agorafóbia- chorobný strach z pobytu v otvorenom priestore; postihnutý sa bojí prejsť námestie, ulicu a pod.
akribofóbia- chorobný strach pisateľa, že niečo nedobre napísal
cibofóbia- chorobný strach  z  jedla
ereutofóbia- chorobný strach  z  jedla
ofidiofóbia- chorobný strach zo zmijí, hadov
ofresiofóbia- chorobný strach z pachov a vôní
ochlofóbia- strach z  davu a peľudnených miest
panfóbia- chorobný strach  z  neurčitého  zla
patofóbia - chorobný strach z  choroby
akrofóbia-strach z výšok
aviofóbia-strach z lietania
canofóbia-strach zo psov
klaustrofóbia-strach z malých uzavretých priestorov
aichmofóbia-chrobný strach z ihiel, ostrých predmetov
paralipofóbia-chorobný strach z následkov nevykonania rituálu alebo obsedantného príkazu či predstavy
xenofóbia-všetkého cudzieho (ľudí, prostredia, miest atď.)Môže viesť k rasizmu

Tu píšem o sociálnej fóbii.

Sociálna fóbia je treťou najčastejšie sa vyskytujúcou úzkostnou poruchou. Napriek častému výskytu je však toto ochorenie relatívne málo diagnostikované, pretože ľudia ním trpiaci často nevyhľadajú odborníka - hanbia sa za svoje problémy a majú strach o nich hovoriť s neznámym človekom. Často sa domnievajú, že ich úzkosť v sociálnych situáciách je povahová črta, prípadne sa obávajú nálepky psychickej poruchy.

Pri diagnostikovaní používajú lekári súbor otázok, ktoré im pomáhajú pri určovaní, či ide skutočne o sociálnu fóbiu. Tieto otázky sú zamerané na strach a obavy spôsobené vystavením spoločenským situáciám. Môžu tiež odhaliť aj iné ťažkosti, ako napríklad zneužívanie návykových látok alebo depresiu, ktoré sú často sprievodným znakom tohto ochorenia.


Diagnostikovanie sociálnej fóbie

Sociálna fóbia nie je ochorenie, ktoré si dokážete diagnostikovať sami, určenie správnej diagnózy si vyžaduje skúseného zdravotníckeho pracovníka. Sociálna fóbia je rovnaký zdravotný stav ako cukrovka, vysoký krvný tlak alebo srdcové ochorenie. Máte skutočnú chorobu, nie je to však vaša chyba a nie je dôvod sa Vaše ochorenie hanbiť.


Váš lekár určí diagnózu sociálnej fóbie na základe:

• otázok o vašom strachu a úzkosti zo spoločnosti, práce a akademických situácií
• vašich terajších telesných a emocionálnych príznakov
• vašej osobnej anamnézy
• vašej rodinnej anamnézy
• klinického fyzikálneho vyšetrenia

Neexistuje žiaden špecifický test, ktorý by lekárovi povedal, že máte sociálnu fóbiu. Namiesto toho musí váš lekár zohľadňovať rizikové faktory, vaše príznaky, vaše odpovede na otázky týkajúce sa strachu zo spoločnosti, vyhýbanie sa alebo hrôzu zo situácií, ktoré spôsobujú úzkosť ako aj terajšie a predchádzajúce klinické vyšetrenia.


Možnosti liečby

Na liečbu sociálnej fóbie Vám súčasná veda môže poskytnúť tri spôsoby:

• Liečbu liekmi, pri ktorej vám lekár predpíše liek, ako napríklad antidepresívum, ktorým sa liečia príznaky vášho ochorenia.

• Psychoterapiu, počas ktorej sa s vami rozpráva o vašom stave skúsený terapeut, počúva vás, povzbudzuje a pracuje spolu s vami na hľadaní riešení.

• Kombinovanú liečbu, pri ktorej kombinujete lieky so psychoterapiou.


Vašou úlohou v liečbe je každodenná práca na zlepšovaní vašich pocitov a učenie sa pozitívne zvládať spoločenských a akademických situácií, ktoré zapríčiňujú vašu úzkosť. S účinnou liečbou sa príznaky sociálnej fóbie zvyčajne dajú zvládnuť. Liečba pomáha pri zabraňovaní príznakom sociálnej fóbie v obmedzovaní vašej schopnosti zúčastňovať sa života a tešiť sa z neho. Zvlášť dôležité je, aby sa s liečbou začalo čo najskôr. Skorá liečba sociálnej fóbie predchádza zhoršeniu tohto stavu.

Zlepšenie pocitov sa nestane cez noc a pred zaznamenaním zlepšenia budete potrebovať niekoľkotýždňovú liečbu. S liekmi sa môže objaviť isté zlepšenie v priebehu dvoch týždňov. Na samotnej psychoterapii to trvá dlhšie. Celková liečba môže trvať niekoľko mesiacov alebo i dlhšie.

Niektorí ľudia sa uspokoja s vedomím, že sociálna fóbia je medicínsky stav. Tým, že sa o vašom stave naučíte viac, urobíte často prvý úspešný krok k vášmu lepšiemu pocitu.


Farmakologická liečba sociálnej fóbie

Pred asi 20 rokmi si mnoho lekárov myslelo, že liečba liekmi by mala byť vyhradená pre pacientov s ťažkou depresiou. Dnes však výskum podporuje význam liekov v liečbe mnohých odlišných druhov úzkostných porúch. Pri správnom užívaní je liečba liekmi účinná a bezpečná.

Lieky na sociálnu fóbiu neúčinkujú u každého rovnako. Napriek tomu, že lieky môžu začať normalizovať chémiu mozgu okamžite, vy to pravdepodobne v priebehu niekoľkých týždňov nepocítite. Väčšina ľudí sa začne cítiť lepšie v priebehu dvoch týždňov. Niektoré vaše príznaky sa môžu stratiť už aj skôr, avšak k celkovému zlepšeniu dochádza až po niekoľkých mesiacoch. Ak nezaregistrujete vo vašich pocitoch žiadne zlepšenie alebo ak sa začnete cítiť horšie, pozhovárajte sa s vašim lekárom. On môže zmeniť dávkovanie lieku, ktorý užívate alebo by vám mohol dať na vyskúšanie iný liek.

Dôležité však je, aby ste neprestali užívať lieky bez predchádzajúceho rozhovoru s lekárom. Ak tak urobíte, mohlo by dôjsť k zhoršeniu príznakov. Ak prestane užívať lieky príliš skoro, budete vystavený značnému riziku návratu sociálnej fóbie - až v takmer 70%. Väčšina ľudí by mala na liečbe zotrvať niekoľko mesiacov alebo aj dlhšie, aby sa znížilo riziko návratu príznakov. Dôležité je tiež to, aby ste informovali vášho lekára o iných liekoch alebo drogách (vrátane alkoholu), ktoré súčasne užívate.


Psychoterapia v liečbe sociálnej fóbie

V psychoterapii vás počúva, rozpráva sa s vami a pomáha vám vyvíjať lepšie metódy na riešenie vašich ťažkostí kvalifikovaný terapeut duševného zdravia - obyčajne psychiater, psychológ, sociálny pracovník alebo vyškolený poradca. Ak pracujete so skúseným psychoterapeutom, môžete sa začať:

• učiť o sociálnej fóbii a o tom, ako vás ovplyvňuje
• učiť cítiť sa menej osamelý
• vyrovnávať so strachom, ktorý sprevádza sociálnu fóbiu
• učiť zvládnuť spoločenské situácie bez toho, aby ste z nich mali strach
• rozoznávať varovné príznaky a znaky sociálnej fóbie

Najčastejšou formou psychoterapie, ktorá sa používa na liečbu sociálnej fóbie, je takzvaná kognitívno-behaviorálna liečba. Zameriava sa na expozičnú liečbu – vystavovanie sa rizikovým situáciám, čo predstavuje pomoc ľuďom pri postupnom uľahčovaní zvládania situácií, ktorých sa obávajú. Psychoterapia, rovnako ako lieky, nezačne pôsobiť okamžite, u väčšiny ľudí to trvá šesť až niekoľko mesiacov. Aj keď liečba je u mnohých pacientov účinná, môže to byť aj veľmi stresujúci a náročný zážitok. Ak má byť úspešná, musíte byť motivovaný, aby ste cvičenia vykonávali dôsledne a mali ochotu dať tomu potrebnú chuť a energiu.


Kombinovaná liečba

Efektívny spôsob liečby sociálnej fóbie predstavuje podľa viacerých odborníkov kombinácia liekov a kognitívno-behaviorálnej terapie. Súčasťou celkového plánu liečby by mala byť aj istá forma postupného opakovaného vystavovania situáciám, ktoré zapríčiňujú sociálnu fóbiu. Niektorí pacienti priaznivo zareagovali na kombinovanú liečbu, pričom si zachovali dlhodobejšie dobrý zdravotný stav. Ak sa rozhodnete pre kombinovanú liečbu, je dôležité zabezpečiť úzku spoluprácu vášho terapeuta a lekára, ktorý vám predpisuje lieky.


Život s neliečenou sociálnou fóbiou

Neliečená sociálna fóbia je dlhotrvajúca a ťažká. Aj keď ľudia s týmto ochorením dokážu dočasne zredukovať príznaky vyhýbaním sa spoločenským alebo akademickým situáciám, z ktorých mávajú strach, základná úzkosť zostáva prítomná. Približne 85 percent ľudí s týmto stavom má ťažkosti v škole i počas ich kariéry - zapríčinené ich neschopnosťou vyrovnať sa so spoločenskou potrebou získania a udržania zamestnania alebo dosiahnutia akademického úspechu. V jednej štúdii tohto ochorenia nebola takmer polovica postihnutých sociálnou fóbiou schopná dokončiť strednú školu, 70 percent bolo na najnižšom stupni ekonomického rebríčka a 22 percent bolo na niektorej z foriem verejnej finančnej pomoci.

Približne polovica ľudí postihnutých sociálnou fóbiou trpí spravidla aj ďalšou poruchou nálady alebo iným úzkostným stavom. Mnohí ľudia so sociálnou fóbiou pristupujú k „samoliečbe", aby tak zmiernili svoju úzkosť pre vystavením sa stresovej situácii, čo vedie často k zneužívaniu drog a alkoholu.

08.10.2011 22:04:34 - Nena: Ja mam uz spominanu Soc. fobiusmiley
08.10.2011 22:02:29 - Nena: Ja mam uz spominanu Soc. fobiusmiley
03.11.2010 19:51:13 - Fáábi: mam arachmofobii a helmintofobii.. (strach z pavouku a cervu)

a podle vseho mam i achlnofobii, jelikoz jsem do 11 zaspavala u lampicky a kdyz uz to mam lampicku za sebou, muj mozeg si do tmy vymysli siluety a vsechny ty stiny mi pak ozivnou.. hezkej pohled.. a kdyz neco uslysim to je teprv divadlo.. smileysmileysmiley
19.10.2010 16:57:18 - Fibunači: Ja mám arachnofóbiu a čiastočnú klaustrofóbiu.

 
Strach si podmaňuje myseľ