Najväčšie záhady na svete!!!

Vítajte na mojej stránke o záhadach!!!

Vítaj

Dik,že si nás navštívil

Kde asi ležal raj ?

     Kde asi ležal raj ?       

            Odpradávna hľadajú ľudia raj. Pretože ho stratili? Existuje nemener ako osemdesiat hypotéz o tom, kde by ho bola treba hľadať. A všetkých  osemdesiat je viac či menej vierohodných. V Biblii sa píše (2. Kapitola knihy Genezis, verš 10 až 14) : „ Z Eedenu vak vytekala rieka, ktorá mala zavlažovať raj, a odtiaľ sa rozdeľovala a tvorila štyri ramená. Meno prvého je Pišon. To je ten, čo obteká celú krajnu Havilah, kde sa vyskytuje zlato, a zlato tej zeme je rýdze. Tam sa nachodí aj bdelium a kameň onyx. Meno druhej rieky je Gihon. Tá obteká celú zem Kuš. A meno terej je Hidekal (Tigris). A ten tečie naproti Asýrii. A štvrtá riaka je Perát (Eufrat).“

Tigris a Eufrat -  v Lutherovej Biblii je reč o Hidekali a Peráte, no myslia sa tie isté rieky -  sa dajú loaklizovať. Avšak ostatné mená v biblickom texte sa dajú vykladať najrôznejším spôsobom. 
            Albert Herrmann, ktorý sa mimoriadne dôkladne zaoberal pôvodnými biblickými textami, by bol rád videl Pišon vo Vádí-el-Rauma v kraji Nedžd v Arábii, ktorá v biblických časoch mala tiecť po zemskom povrchu. Na základe svojho štúdia Biblie dospel k názoru, že raj treba hľadať v arabskom Hadramaute, v krajine myrtových lesov.Heinrich Zimmern zastáva teóriu, že pišon je Ganges a Gihon je Níl. Sir William Willcock, dôkladný znalec Dvojriečia( t.j. Eufrat a Tigris), by chcel biblickému rozrpávaniu o raji a jeho obyvateľoch Adamovi a Eve, ktorý stratli rajský stav tým, že sa zaplietly do hriechu a viny, ale aj príbehom o kainovi a Ábelovy, Noem a potope dať technický, vodnostaviteľský zmysel. Inakšie tvrdí s určitosťou, že raj ležal ako oáza v jendej časti Mezopotámia, a síce v okolí dnešných lokalít Anah a Hit severozápadne od Bgdadu, severne od miesta, kde sa Tigris a Eufrat k sebe najväčšmi približujú. Podľa jeho názoru sa teda kvitnúca rajská záhrada, ktorú ľudstvo navždy stratilo,nachádala tu. Tadeto tiekly aj štyri rieky raja a ich voda z neho robila krajinu oplývajúcu „mliekom a medom“. Keď zmizli riečne katarakty, prišiel raj o vodu a stala saz neho púsť, do ktorého boli nútené odísť dietky izraelské.

            Znie však dobrodružne, keď Wilcock svoje triezve a skrz správne úvahy korunuje tvrdením, že ohnivý meč anjela pomsty, ktorý vyhnal ľudí s raja, boli odrazy horiacich plameňov asfaltu, ktoré zazreli za sebou Izraeliti uberajúci sa na západ.

            V 13. Storočí hľadali zbožní pútniic raj v Ázii, Legendárny duchovný kráľ Ján z „Indie“ písal roku 1165 vo svojich veľmi pochybných listoch byzantskému cisárovy a pápežovy, že raj leží neďaleko jeho ríše a je vzdialený an tri dni cesti.

            Nad problémom, či rozprávanie Biblie terba brať doslova, alebo v obraznom zmysle, si lámal hlavu už Martin Luther. V jednej zo svojich kázní ku knihe Genezis hovoril:

„Je tu otázka, kde na svete je raj. Pretože tu stojí napísané: Potom pán vysadil na východe, v Edene, raj; čiže museli to byť priridzené stromy, ako naše. Preto nie je nič pravdy na tom, čo hovoria naši sofisti, že raj leží vy soko nad Zemou, tesne pod Mesiacom. Musí byť tu na Zemi, a musia byť aj stromy, ktoré Boh v prvej kapitoly (knihy Genezis) stvoril... čo teda chceme teraz s tým robiť? Už som veľa ráz hovoril a hovorím znovu: Je možné, že v tom čase to tak bolo, že Boh spravil záhradu alebo ohradil krajinu; ale sám za seba by som bol rád, keby sa to bolo udialo tak, že to bola celá Zem“

Keď vezmeme do úvahy všetky teória a publikácie, ktoré možno brať vážne, dá sa biblický raj, ak ho vôbec ľudstvo malo a potom stratilo, hľadať len v Dvojriečí.


            Eufrat a Tigris boli dve zo štyroch riek, to možno potvrdiť. A daľšie? Sú však ich mená také dôležité z hľadiska faktu, že veká časť Mezopotámie bola kedysi kvitnúcou úrodnou krajinou a potom sa v dôsledku stáročného zlého hospodárenia zmenila na púšť? Neprezrádza to dosť?

            Podľa môjho osobného názoru (beriem do úvahy všetky fakty) raj naozaj existoval niekde na území Mezopotámie na uzde Dvojriečia. Keďže ľudstvo raj stratilo a stala sa z neho púšť, teraz ho už nikto nenájde. Avšak vo veku kozmických letov, pristátii an Mesiaci a dobývaní dalšých hviezd sa modernému ľudstvu už nezdá také dôležité vedieť, kde raj naozaj ležal. Prečo by aj malo za ním plakať, keď sa môže siahať rukou po hviezdach? Stratilo ho a strata prebolela.

by Adrian Goga

 
Strach si podmaňuje myseľ