Najväčšie záhady na svete!!!

Vítajte na mojej stránke o záhadach!!!

Vítaj

Dik,že si nás navštívil

Ľudia už pred 300 mil. rokmi?

Podľa vedcov ľudia,ktorí už vedeli vyrábať zložité výrobky z kovu,žili približne pred 5000 rokmi.Podľa mňa vedeli niektoré civilizácie vyrábať takéto výrobky aj skôr,ale určite nie pred 300 000 000 rokmi.Pred takýmto časom ešte neboli na Zemi žiadny ľudia!!!A predsa sa našlo pár dôkazov,ktoré by mohli potvrdiť túto hypotézu,že ľudia tu mohli byť už dávno pred vekom,do akého sme ich zaradili my...
5. júna v roku 1852 v Dorchestri v štáte Massachusetts sa robotníci pripravujú na odpal neďalekej skaly.Náhle medzi kusmi kameňa zahliadne jeden z nich nejaký predmet.Išlo o niekoľko úlomkov,ktoré dohromady tvorili okrúhlu nádobu vysokú 11cm a s priemerom 16cm.Tento predmet je vyrobený zo striebornej zliatinya na jeho bokoch je niekoľko ornamentov v tvare kvetov.No to by nebolo nič.No táto miska sa našla v skale,ktorá je stará niekoľko desiatok miliónov rokov!
Ďalší prípad sa stal v júni 1891 kde Američanka S.W.Clup prehadzovala uhlie,keď v tom náhle rozlomí jeden kus a z neho vypadne zlatá retiazka.Čo robila zlatá retiazka v uhlí,ktoré vznikalo pred 300 mil. rokmi???
Podobný prípad sa stal aj Frankovi kennardovi v roku 1912,ktoý tieť prehadzoval uhlie:"Kúrili sme vtedy uhlím.Naraz som narazil na príliš veľký kus a tak som ho chcel rozbiť kladivom.Zvnútra uhlia vypadol železný pohár a zanechal v úlomku svoj otlačok.Očitím svedkom bol Jim Stull,ktorý videl ako sa ten kus uhlia rozpadol."
Vznik čierneho uhlia spadá do obdobia spred 360-286 miliónov rokov a v tej dobe vraj ešte ľudia nežili.
Ďalší príbeh je z Texasu kde bolo nájdené v skale roku 1934 kladivo.Toto kladivo nebolo hrdzavé a bolo vyrobené z čistého železa bez prímesí.Jedine takto čisté železo nehrdzavie.
Mohla na svete žiť vyspelá civilizácia už pred 300 mil. rokmi?Alebo sem tie artefakty priniesli snáď mimozemšťania?

 
Strach si podmaňuje myseľ