Najväčšie záhady na svete!!!

Vítajte na mojej stránke o záhadach!!!

Vítaj

Dik,že si nás navštívil

Zeus

Zeus je synom Krona a Rhei, bol najmladší zo svojich súrodencov. Narodil sa na Kréte a jeho matka Reia ho tam porodila tajne, aby ho zachránila pred Kronom, ktorý jej vždy každé dieťa vzal a z obavy pred jeho prípadnou vzdurou ho zjedol. Kronovi potom odovzdala dlhý kameň zabalený do pliehok, a Zeus tak unikol osudu svojich starších súrodencov Hestie, Demeter, Háda a Poseidóna. Pretože sa mu Reia nemohla venovať, zverila ho na starosť nymfám Adrastei a Idai, ktoré ho potom kŕmili mliekom božskej kozy Amalteie a včelím medom. Pred nebezpečenstvom ho strážili horskí démoni Kureti. Keď sa rozplakal, búchali mečmi na štíty a s krikom tancovali, takže ho Kronos nepočul. Na vrchu Dikte a na ešte vyššej Ide dospel potom Zeus na muža i k rozhodnutiu, že proti Kronovi povstane a zbaví ho vlády. Vzburu proti Kronovi začal Zeus oslobodením svojich súrodencov, ktorí žili v Kronových útrobách i naďalej, lebo ako božské bytosti boli nesmrteľní. Donútil Krona, aby ich vyvrátil, sestry Hestiu, Demeter a Héru poslal na koniec sveta a bratov Háda a Poseidóna vyzval, aby sa k nemu pripojili. DiktiRimania ho stotožňovali s Jupiterom, Etruskovia s Tiniom.Po súboji Titanov a Gigantov, bol prijatý ako vládca a otec všetkých bohov a ľudí.
Jeho zbraňou bol blesk a vládol na nebi aj na Zemi. Jeho manželkou bola bohyňa Héra. Ich deti boli Aris, Ivi, Eilethia a Hefaistos. Zeus mal ale veľa ďalších detí s bohyňami aj smrteľnými ženami. Napr.Hermes,Dionýzos,Artemis atď.Podľa Hesiodosa je Zeus boh, ktorý stál na čele najmladšej generácie bohov - olympských bohov, ktorí sa zmocnili definitívnej vlády nad svetom po desaťročnom boji so staršou generáciou bohov Titanov, vedených Diovým otcom Kronom. Po víťazstve poverili ostatní bohovia najvyššou vládou na svete Dia, ktorý im pridelil náležitý podiel na moci, čiže pridelil im vládu nad vymedzenými oblasťami sveta.

 

Diova socha v Olympii

Na rozdiel od ostatných divov sveta je tento výtvorom jediného človeka. Podľa písomných zdrojov išlo o sochára Feidia z Grécka. Feidias pochádzal z Atén. Žil v piatom storočí pred naším letopočtom a patril k najväčším umelcom. Pocta, ktorá sa mu dostala, je pre dnešného človeka nepochopiteľná. Jeho úlohou bolo vytvoriť sochu boha Dia.

Socha Dia bola taká krásna, až vznikol mýtus, že Zeus vraj zostúpil z Olympu, lebo iba tak mohol verne Feidias zobraziť boha Dia.

Feidius vytvoril aj množstvo ďalších sôch, ale do dnešných čias sa nezachovala ani jedna.

Div sveta - socha boha Dia v Olympii bola neuveriteľne veľká. Samotný podstavec mal výšku jedného metra a šírku šesť a pol metra. Diov trón dosahoval výšku asi desiatich metrov. Socha Dia merala dvanásť a pol metra. Keďže Zeus na tróne sedel, budila socha dojem, že keby Zeus vstal, musel by nadvihnúť strechu chrámu.

Socha vraj vynikala okrem umeleckého spracovania aj materiálom. Trón bol zdobený ebenom a drahokamami. Telo boha Dia bolo zo slonoviny, vlasy a šatstvo zo zlata.

Ani tento div sveta už neexistuje. Podľa historických prameňov bola socha Dia odvezená do Konštantínopolu. Tu sa pramene rozchádzajú. Podľa jedných bola socha zničená pri požiari v r. 462, podľa iných zmizla bez toho, že by sa vedelo kam.

 

..

 

zea-

 
Strach si podmaňuje myseľ