Najväčšie záhady na svete!!!

Vítajte na mojej stránke o záhadach!!!

Vítaj

Dik,že si nás navštívil

Skull and bones

Skull and Bones – tajný spolok, ktorého členom je aj George W. Bush. Na pôde svetoznámej univerzity v americkom Yale študuje približne 12 000 študentov. Pätnásť z každoročných nováčikov sa stáva členom tajného spolku Skull and bones (lebka a kosti). Nejde však o typické vysokoškolské bratstvo v ktorom ide o alkohol, drogy a sex. S&B je klubom „vyvolených“, ktorí majú špeciálny „vyšší“ cieľ – nastoliť na svete nový poriadok. Členom spolku sa počas štúdií stal aj prezident USA – George W. Bush.  Počiatky Skull & Bones sa spájajú s menom William Russell. Bol bratrancom slávneho magnáta Samuela Russella, ktorý od roku 1823 pašoval ópium z Turecka do Číny. V tridsiatych rokoch 19. storočia vďaka ziskom z pašeráctva vzniklo mnoho silných amerických rodinných klanov. Samotný Samuel Russell sa obklopoval len tými najsilnejšími. Šéfom jeho obchodných záležitostí bol Warren Delano (starý otec neskoršieho prezidenta Franklina Roosevelta).
 
      Zakladateľ bol obdivovateľom filozofa Hegela
     Vďaka sile rodinného impéria si William Russell mohol dovoliť študovať v Nemecku, ktoré vtedy považovali za kolísku moderných myšlienok. Nemecké vedecké metódy natoľko uchvátili Američanov, že chceli, aby nemecké deti vozili do USA učiť Američanov myslieť a čo si myslieť. Russella očarila Hegelova filozofia. Hegel tvrdil, že svet je svetom príčiny. Ľudia podľa neho mohli byť slobodní len v prípade, že vyznávali štát. „Štát ma najvyššie právo proti jednotlivcovi, ktorého jedinou povinnosťou je byť súčasťou štátu.“ Z Hegela vychádzali aj fašisti a neskôr komunisti.
 
      Kultové číslo 322
     Po štúdiách v Nemecku sa William vrátil späť do USA a nastúpil do seniorskej triedy univerzity Yale. Spolu s Alphonsom Taftom sa rozhodli založiť seniorský spolok - „The order of skull and bones“, do ktorého patrili len synovia najlepších rodín. Russell získal povolenie pre potreby svojho rádu používať kapitolu 322 z pravidiel Nemeckého tajného spolku. Stali sa klubom Eulógie, bohyne reči, ktorá sa po smrti rečníka Démosthéna v roku 322 opustila ľudí, avšak čaká sa na jej návrat, ktorý nastane v deň nového začiatku spoločnosti. Číslo 322 sa stalo predmetom rôznych konšpirácií. Russellov študentský spolok bol vlastne druhou stranou nemeckého spolku, ktorý vznikol v roku 1832, takže číslo 32 v roku založenia a poradie spolku 2, vedľa seba dáva 322. Ďalej sa hovorí, že mnohí členovia spolku tzv. „kostlivci“ sa zúčastňovali vojenských špionáži a svoje tajné depeše vždy kódovali číslom 322.
 
     Zvláštne praktiky
    O členstvo v spolku sa nedá požiadať. Vždy si svojich nových členov vyberajú. Skontrolujú osobné informácie, rodinnú históriu, pôvod mena a spíšu 15 kandidátov. Každý nováčik musí prejsť prijímacím rituálom. Hovorí sa, že každý z nich dostane 15,000 USD, hodinky starého otca a prezývku. Zväčša ide o grécke meno alebo ich pomenujú podľa vlastnosti – napríklad Long devil (dlhý diabol), ktorú dostáva najvyšší člen spolku. Prezývku Boaz (skratka pre belzebuba) dostáva kapitán univerzitného futbalového tímu.
 
     Čistý pôvod z elitných rodín
     Hovoria si rytieri a dbajú o „čistotu“ pôvodu. Členovia sú vždy len potomkovia bielych anglo-saských protestantských rodín. Tie patria medzi elitu americkej spoločnosti, ich korene siahajú do Anglicka odkiaľ odchádzali kvôli náboženskému prenasledovania. Najčastejšie sa na listine členov „klubu vyvolených“ objavujú mená Lord, Whitney, Taft, Jay, Bundy, Harriman, Pinchot, Rockefeller, Goodyear, Sloane, Stimson, Phelps, Perkins, Pllsbury, Kellogg, Vanderbilt, Bust, Lovett, a Weyerhauser. Každé z týchto mien zohralo podstatnú úlohu pri formovaní americkej histórie alebo biznisu. Syn jedného zo zakladateľov spolku Aplphonsa Tafta – William Howard Taft sa stal prezidentom a ako jediný v histórii bol okrem hlavy štátu aj na čele ministerstva spravodlivosti a najvyššieho súdu súčasne.
 
      Utópia dokonalej spoločnosti
     Sídlom spolku je budova v grécko-egyptskom štýle uprostred hlavnej ulice univerzitného kampusu. Šíri ponurú atmosféru, keďže budova nemá takmer žiadne okná. To čo sa odohráva za vstupnými dverami si každý člen necháva sám pre seba. Existujú síce tajne odsnímané zábery z prijímacích ceremoniálov plných okultizmu, kriku a kostí, nikto nepotvrdil ich autenticitu, keďže žiadny z členov o aktivitách svojho spolku hovoriť nesmie. Upozorňujú však, že im nejde o zábavu ako ostatným bratstvám. Oni sa sústreďujú na úspech svojich členov v praktickom živote. Na verejnosť sa však dostali informácie o čo spolku ide. Koncentrujú sa na ľudskú spoločnosť a na spôsob ako ju zmeniť tak, aby dosiahli svoj cieľ – nový svetový poriadok. Objavili sa informácie, že z najsilnejších postov naplánovali každú historickú udalosť, tak aby ich posunula o krok bližšie k naplneniu ich cieľa, často aj napriek utrpeniu iných národov. Podľa viacerých historikov zaoberajúcich sa tajnými spolkami sa v ich radoch nachádzajú aj pravicoví aj ľavicoví, aby sa mohli adaptovať na akúkoľvek situáciu. Výsledkom má byť globálna konsolidácia a megakorporátna medzinárodná centralizácia sily, kapitálu a zdrojov.
 
       Klan „kostlivcov“ Bushovcov
      Azda najrezonujúcim medzi yaleským kostlivcami je priezvisko Bush. Členom spolku bol súčasný prezident USA George W. Bush, jeho otec i starý otec. Práve najstarší z Bushovcov – Prescott zohral v histórii Skull and Bones významnú úlohu. Údajne patril medzi študentov, ktorí ukradli lebku náčelníka Apačov – Geronima – ktorá sa stala ich artefaktom. Prekrížené kosti s nastoknutou hlavou skrývajú v hlavnej miestnosti svojho sídla za železnými dverami. Volajú ju Madame Pompadour. Bushovci však o svojom členstve v spolku zaryto mlčia. Počas volieb v roku 2001 nastala zaujímavá situácia, pretože sa rozhodovalo medzi Johnom Kerrym a Georgeom Bushom – obaja členovia Skull and Bones. Rivali si počas „kortešačiek“ nevedeli prísť na meno, keď však v spoločných diskusiách prišla reč na ich členstvo v Skull and Bones ich odpoveď bola rovnaká - „Je to tajné.“

 
Strach si podmaňuje myseľ