Najväčšie záhady na svete!!!

Vítajte na mojej stránke o záhadach!!!

Vítaj

Dik,že si nás navštívil

Handlová

UFO.1925.15.00.SK – Handlová

UFOKLUB SUCON HANDLOVÁ
HLÁSENIE O POZOROVANÍ
1. Dátum, čas, deň: Stalo sa to ešte v roku 1925
2. Počasie: Krásny jesenný deň
3. DÍžka pozorovania: 10 - 15 min.
4. Druh pozorovania: Civilné.
5. Počet objektov: Jeden objekt priemeru 15 m.
6. Foto + film: Nie.
7. Poloha, miesto, obec, štát: Handlová, 40 m od hlav-nej cesty
8. Stručný rozbor, opis pozorovania neidentifikované-ho lietajúceho objektu:
Bol krásny jesenný deň, keď som išla zo školy. Nad veľkým orechom, ktorý stojí 40 m od hlavnej cesty, som zbadala priletieť zo západu veľkú gulu. (Podlá výpovede svedkyne už v pokročilom veku však mohlo ísť aj o disk a ona videla jeho spodnú časť, ktorá vyzerala ako guľa). Bola to veľká guľa (alebo lepšie povedané dlhý disk) priemeru 15m, ktorý mal po okrajoch akúsi reťaz. Tieto reťaze po ob-vode objektu svietili jasnejšie ako stred objektu. Keď objekt priletel nad orech, zastavil sa a asi desať - pät-násť minút tam visel vo vzduchu. Potom odletel na se-ver. 9. Nie vidina, ale skutočnosť.
Podpis projektanta: Ľubomír Pittner
S úctivým pozdravom Ľubomír Pittner
za UFOklub SUCON Handlová


UFO magazín 12/1994

 
Strach si podmaňuje myseľ