Najväčšie záhady na svete!!!

Vítajte na mojej stránke o záhadach!!!

Vítaj

Dik,že si nás navštívil

Kežmarok

Spiš odjakživa patřila k teritoriím zázraků. Jejich hlavním dějiš-těm bývalo město Kežmarok, připomínané již roku 1251 jako sdru-žení tří osad.
Přesně před 390 lety se prý nad ním rozzářily tři měsíce a tři slunce, dokonce chvíli hořelo nebe, což si místní vykláda-li jako předzvěst pekelného neštěstí. Zřejmé měli pravdu. — Záhy došlo k ne-milosrdnému povstání uherské šlechty. Jen skončilo, nastal krvavý liják a začalo povstání druhé.
Tím však spišské zázraky nepřestaly. Podle pracovnice kežmarského muzea PhDr. Nory Baráthové „roku 1700 bylo vidět na Hradním vrchu nad Kežmar-kem dvě obrovské proti sobě bojující po-stavy a jejich sekundanty. Po souboji se zjevilo sedm strašidel s otýpkami slámy. Sotva výjev zmizel, strhla se děsivá sně-hová vichřice..." Asi šlo o nebeskou předpověď tragédie opět. Ze stejného
vrchu totiž odstřelovala město císařská vojska a dobyla ho. Je, to bylo mrtvol..!
(nář)

 
Strach si podmaňuje myseľ