Najväčšie záhady na svete!!!

Vítajte na mojej stránke o záhadach!!!

Vítaj

Dik,že si nás navštívil

Štrba

UFO.1662.08.06.SK – Štrba


Všechno však mohlo proběhnout zcela jinak. Severní Slovensko napří-klad 6. srpna 1662 prožilo nevšední událost. Zatřásla se země a... všichni přihlížející různých stavů mohli vidět původce - obrovského draka, který ro-zerval vrcholek Slavkovského štítu a ve své cestě pokračoval do údolí Hohwaldu (dnešní Štrby). Tuto událost zaznamenal v městské kronice Gašpar Hain z Levoče. Z jeho záznamu je nej-zajímavější motiv draka, který zničil vrcholek štítu a odletěl. Lze tedy vy-loučit, že se něco podobného nestalo před 10 000 lety na štítu Džuraweho? Nemohl být ohnivým drakem jednodu-še vesmírný koráb? Přeci tyto jevy by-ly pozorovány nejen v Norsku nebo Anglii, ale i u nás.
Ohnivé koule byly u nás pozorovány už v 17. století, vlastně od prvních po-kusů hledačů pokladů, alchymistů, vědců, kořenářek i lotrů proniknout do hlubokých tatranských hvozdů a k vrcholkům jejich štítů. Již tehdy pozorovali podivné ohně na skalách, záře na obloze i na zemi, záhadné vy-pálené kruhy a v těchto místech i nety-pické rostliny. Tyto scintilace neboli světelné záblesky či záření jsou stejně dobře známé z pohoří Pennin v severní Anglii, zejména před východem a po západu Slunce...
Místa přistání létajících talířů by se měla vyznačovat tím, že tráva je vypá-lena nebo alespoň sežehnuta. A k ta-kovému úkazu údajně docházelo v okolí Vysoké u Jordánova, kde pře-lety a přistávání těchto těles byly pozo-rovány.

In : Tatranské cesty UFO 

 
Strach si podmaňuje myseľ