Najväčšie záhady na svete!!!

Vítajte na mojej stránke o záhadach!!!

Vítaj

Dik,že si nás navštívil

Štúrovo

Expedice mimozemšťanů ve Štúrově


Takřka žádné číslo výborného týdeníku Hang-Kép, vycházejícího v maďarském jazyku, obvy-
, kle nepostrádá líčení nějaké aktuální záhady podpisované populárním jménem Csilla Kopasz-
-Kiedrowska. Jedno z posledních zevrubně líčí fantastické zážitky Ervina Szekéra ze Štúrova, s nímž se autorka poznala na kongresu urologů.

Ač ho UFO-tematika nadchla už před šesti lety, ještě coby studenta třetího ročníku střední průmyslové ško-ly elektrotechnické, první vlastní zážitek s mimozemš-ťany měl až v únoru 1992. Do té doby si prý všechno představoval úplně jinak.
Tehdy špacíroval s kamarádem o půl desáté večer po dunajském nábřeží, když si na nebi všimli malého čer-veného bodu. Nic zvláštního, asi letadlo, soudili. Bod se však prazvláštním způso-bem pohyboval. — Chvíli dopředu, chvíli dozadu, chvíli stál, pak přeletěl nad ně, začal měnit barvu z červené na bílou a spouštět se níže k hladině řeky. Div divoucí sledovali i dva místní policisté, kteří ho později potvrdili. Jedním rázem byli
všichni čímsi velmi intenzivně osvíceni a ... šlus! Po záhadě nezůstala ani stopa. Ervin měl radost, že prav-děpodobně yiděl UFO, doma to ještě klidně vylíčil a asi hodinu před půlnocí šel ležet.
Leč z polospánku ho nečekaně vyburcovala záře, nej-prve připomínající světlo reflektoru, později však roz-ptýlená do bezpočtu malých světýlek. K tomu začal vnímat zvuk podobný chodu kompresorové ledničky. Vzpomněl si na příhodu z nábřeží a hrůzou doslova ochrnul; jako když vám zdřevění ruka. Nemohl se hnout, nemohl mluvit, pouze koukat. Přestože bydlí ve třetím patře, před oknem něco stanulo a zářilo. To něco ho začalo nabádat, aby zůstal klidný. Dnes usuzuje, že šlo spíše o těžko identifikovatelný vnitřní hlas. Jak dlouho takhle ležel, neví. Po čase strnulost zvolna us-tupovala, cítil horko, s vypětím sil se posadil a vyhlédl z okna. — Na protějším domě „parkovalo" UFO. V ce-lém těle měl třes. Chtěl .rozsvítit. Elektřina nešla! Z vedlejší jizby přiběhla matka, rovněž probuzená in-tenzivním jasem za oknem a nějakým hukotem. Ervin chtěl druhý den získat i svědectví lidí z okolí. Každý však zapřel, že něco podobného zaregistroval. Nakonec

ale mnozí dotazovaní totéž vidění přece jen popsali. Zel
— až po roce. Tehdy prý měli strach . . ,,
Od první události uběhly sotva tři dny, když v noci došlo k další dramatické události. Ervin náhle procitl. U jeho postele stál malý šedý stín. Mohl být tak metr vysoký. Chvíli ho držel za ruku. Nic víc. Pak zmizel. Zůstal mu po něm jen velmi zlý pocit a zdravotní potí-že. Ervinovi se vzápětí zanítily oči. Čtyři měsíce na-vštěvoval lékaře, kteří si s onemocněním nevěděli ra-dy. Každému připadalo jako důsledek ozáření spojivek prudkým sluncem. Definitivně ho uzdravil až kterýsi lidový léčitel.
Vrcholem všeho byla lékařská prohlídka, jíž musel mladý ufolog přestát v rámci vojenského odvodového
řízení. Protože trpěl častou rýmou, rentge-novali mu část hlavy. Doktor se ho zeptal, kdy měl operovaný nos. Nikdy, odpověděl. A zlomený? trval na svém medikus. Ne! Přesto rentgenové snímky na pravé stra-ně nosu vykazovaly asi desetimilimetro-vou jizvu.
Csilla Kopasz-Kied-rowska v přílohovém týdeníku Hang-Kép
konstatuje, že jen na Slovensku žije asi dvě stě lidí, kteří mají s UFO a mimozemšťany vlastní pozoruhod-né zkušenosti. Jedni je však sdělují až po delší době (přičemž zatím nikdo neví proč), druzí vůbec ne.
— Trpí obavami, že by je okolí považovalo za blázny. Také Ervin Szekér má „s vetřelci" zkušeností víc, ale nechce o nich příliš mluvit. Nebo nesmí. . .? Bůh suď...
Mimozemšťané prý chtějí lidem pomoci. V současné době létají kolem Země ve čtyřiašedesáti UFO — od úplně malých až k obrovským — s přesně stanovenými výzkumnými úkoly. Šedé se zabývají genetikou, bílé informatikou, zelené analytikou. Pozemšťané jsou jimi za pokusné objekty vybíráni podle individuální gene-tické čistoty a počtu reinkarnací. K nejvíce pokusům slouží lidé geneticky relativně čistí, s malým počtem reinkarnací, ale na některé z těch, co mají za sebou převtělení víc, se zase mimozemšťané naopak upínají, aby je po vyšetření začali vést k objevům. Tak vznikají špičkoví pozemští vědci.
Že tomu příliš nerozumíte? — Nevadí, já také ne. Nicméně čte se to fajn . . .! (Job)

Spirit 25.3.1994

 
Strach si podmaňuje myseľ