Najväčšie záhady na svete!!!

Vítajte na mojej stránke o záhadach!!!

Vítaj

Dik,že si nás navštívil

Stonehenge

Tieto "kamienky" sú naozaj veľkou záhadou.Nikto o nich veľa nevie.Ani archeológovia!!!

stonehenge5

 

Stonehenge (čítaj stounhendž) je kamenná stavba započatá v mladšej dobe kamennej a používaná až do doby bronzovej. Stavba je situovaná v blízkosti mestečka Amesbury v Wilthsire,Anglicko, asi 13 km severozápadne od Salisbury. Pozostáva z priekopu, ktorý je obkolesený štruktúrou z kamenných blokov, ktoré sú opäť obkolesené viacerými kruhmi pozostávajúcimi z kameňov. Oba najnápadnejšie kamenné kruhy sú pritom vonkajším kruhom z kamenných pilierov, na ktorých sú položené dalšie kamene ako trámy. Rovnako ako aj vnútorná štruktúra v tvare podkovy z pôvodne piatich trilitov (po dve nosné kamene, na ktorých je položený krycí kameň - trám). Medzitým sa nachádzajú dalšie štruktúry z menších kameňov a rôzne jamy v zemi. Ďalšie megality ako aj mohyly sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti.Vznik tejto stavby sa dá hrubo rozdeliť do niekoľkých etáp. Skorá etapa stavby s kruhovitou kamennou „stenou“ a priehlbinou sa datuje do obdobia približne 3100 pred Kristom Nápadná megalitická štruktúra bola zhotovená medzi 2500 pred Kristom a 2000 pred Kristom.Záhadou je, ako mohli pravekí ľudia postaviť niečo také... Ďalšou záhadou je aj to, že na kamenných stenách sú zaznačené astrologické poznámky, napr. pohyby Zeme, striedanie dňa a noci - v zvláštnych znakoch.Ak si uvedomíme, že roľníci používali ku kopaniu len krmpáče zhotovené z jelenieho parožia, tají sa nám nad ich stavbou dych.Prečo ale bolo všetké toto úsilie vynaložené? Väčšina archeologov dnes zastává názor, že Stonehenge slúžilo ako obradné pohrebisko. Poukazujú pri tom na množstvo násypov v tejto oblasti, ktorá má zároveň najväčšiu koncentráciu kruhových mohylových hrobov v celej Británii.

 
Strach si podmaňuje myseľ